Zipnet nieuws

Puntprevalentieonderzoek resistente bacteriën verpleeghuizen

Maart 2018
 
Begin 2018 start een groot landelijk puntprevalentieonderzoek (PPO) om te achterhalen hoe vaak dragerschap van resistente bacteriën in verpleeghuizen voorkomt. Met de resultaten kunnen verpleeghuizen maatregelen nemen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan.
 
Waarom dit onderzoek?
Antibioticaresistentie is een wereldwijd groeiend probleem. Om de bestrijding hiervan in Nederland goed vorm te geven, is het belangrijk inzicht te hebben in hoe vaak resistentie voorkomt in de zorgsector. Daarom wordt dit onderzoek gestart.
 
Wat houdt dit onderzoek naar resistente bacteriën in?
In totaal zullen 300 verpleeghuizen meedoen met dit onderzoek. In elk huis worden ongeveer 40 cliënten onderzocht op drager.
 
Bron: RIVM
Lees het volledige artikel op de site van het RIVM
 
 
name=