Zipnet nieuws

Hygiënecode voor kleinschalig wonen aangepast

Nieuwe editie juli 2016
Om de praktijk makkelijker te maken zijn de volgende punten gewijzigd  of verhelderd in hoofdstuk 11 van Hygiënecode woonvormen:
  • De definitie van een woonvorm is verruimd. De mate van zelfredzaamheid, zoals het zelf kunnen aankleden, is geen voorwaarde meer voor het toepassen van de Hygiënecode woonvormen. Het blijft wel van belang dat in een woonvorm een ‘gewoon’ huishouden wordt gevoerd door huishoudelijke activiteiten samen te doen. Er vinden eenvoudige handelingen plaats zoals thuis.
  • Dagbesteding valt ook onder woonvorm.
  • Er staat duidelijker in dat er geen registratieplicht is.
  • Het is helderder gemaakt wanneer een woonvorm een deel uit de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie’ moet gebruiken. Dit is namelijk het geval bij complexe handelingen, waarbij het risico op uitgroei van ziekmakende bacteriën groter is. Een voorbeeld hiervan is het regenereren, oftewel het opwarmen van meerdere maaltijden.
  • Er ligt meer nadruk op bewustwording en training van de zorgprofessional, de vrijwilliger en naaste.
Lees verder op de website van het Voedingscentrum over de Hygiënecode in woonvormen.
 

Eindrapport toezicht op 150 verpleegzorginstellingen: 38 blijven onder intensief toezicht

04-07-2016
 
De zorg in verpleeghuizen is complexer dan ooit en dat neemt alleen maar toe. Mensen blijven langer thuis wonen. Op het moment dat ze in een verpleeghuis gaan wonen, is de zorgbehoefte vaak zeer groot. Niet alle instellingen zijn daar klaar voor. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hield het afgelopen jaar extra toezicht op 150 verpleegzorginstellingen. Een derde daarvan moet zich extra inspannen om de complexe zorg aan te kunnen. Daar is blijvend intensief toezicht nodig. De inspectie vindt dat zorgelijk. Zeker omdat zij signalen ontvangt dat meer instellingen hier problemen mee hebben. De grootste zorgen heeft de IGZ over het verbetervermogen van elf organisaties. Daar is meer nodig dan alleen intensief toezicht.
name=