Zipnet nieuws

RIVM start onderzoek naar antibioticaresistentie

RIVM start onderzoek naar antibioticaresistentie 
november 2017
 
Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) willen in kaart brengen hoe vaak resistente bacteriën voorkomen in de ouderenzorg. Ze starten hiertoe in 2018 een landelijk onderzoek onder bewoners van 300 verpleeghuizen.
Om de verspreiding van antibioticaresistentie te beperken zijn er activiteiten gericht op hygiëne en het verantwoord voorschrijven van antibiotica in verpleeghuizen.
 
Bron SKipr 16-11-2017

Inspectie gaat toetsen op hygiëne en infectiepreventie

September 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) start met thematisch toezicht op infectiepreventie in verpleeghuizen. Ook het voorkomen van antibioticaresistentie maakt onderdeel uit van de toetsing. Eind september start een pilot bij vier zorgorganisaties. Het toetsingskader wat de Inspectie daarbij gebruikt is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk.

De aandachtspunten van dit vernieuwde toetsingskader zijn opgehaald in de praktijk. Eerder toezicht van de Inspectie op infectiepreventie had niet het gewenste effect. Daarom is in het voorjaar van 2016 een argumentenkaart (zie bijlage) ontwikkeld. In het najaar vormde deze argumentenkaart de basis voor een aantal roadshows die de Inspectie met een aantal GGD’en organiseerde. Tijdens deze roadshows lag de nadruk op het creëren van bewustwording van en draagvlak voor de uitvoering van infectiepreventierichtlijnen, maar de bijeenkomsten hebben ook inzichten opgeleverd voor het toetsingskader.

Na de pilots eind september, zullen vanaf november de overige bezoeken plaats vinden. Lees meer over het extra toezicht, de aankondigingsbrief en het herziene toetsingskader op de website van de Inspectie.

Lees het volledige artikel op Zorg voor Beter.

Zie ook: Argumentenkaart Infectiepreventie

 

name=